Українська (UKR)

Підсумки Третіх Київських Читаннь з гуманної педагогіки на тему «Учителю, вкажи шлях краси духу».

Читання з гуманної педагогіки

 

26 серпня 2014 р. у Київському міському Будинку учителя відбулися Треті Київські Читання з гуманної педагогіки на тему «Учителю, вкажи шлях краси духу». Співорганізаторами Читань виступили Департамент освіти та науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, Департамент освіти та науки Київської обласної державної адміністрації, Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський міський та Київський обласний центри гуманної педагогіки, Київський міський Будинок учителя.

Детальніше...

 

Резолюція Круглого столу «Актуальність захисту культурних цінностей»

Культурна діяльність

23-30 квітня 2014р. в м. Харкові відбулася Міжнародна наукова конференція «Вісімнадцяті Слобожанські читання», присвячена 140-річчю з дня народження М.К. Реріха - видатного художника, мандрівника, історика і археолога, філософа і громадського діяча, творця першого в історії міжнародного Договору про захист культурних цінностей - Пакту Реріха.

Детальніше...

 

Повноліття Слобожанських читань

Культурна діяльність

У Харкові закінчила свою роботу (23-30 квітня 2014р.) чергова Міжнародна наукова конференція «Вісімнадцяті Слобожанські читання», присвячена 140-річчю з дня народження М.К. Реріха - видатного художника, мандрівника, історика і археолога, філософа і громадського діяча, творця першого в історії міжнародного Договору про захист культурних цінностей - Пакту Реріха. Вісімнадцятий рік «Слобожанських читань» став, воістину, роком їх повноліття, так як в роботі конференції вперше взяли участь громадські та культурні діячі не тільки України і Росії, але й країн Євросоюзу з Австрії, Німеччини та Латвії.

Організатори конференції: Департамент культури і туризму Харківської обласної адміністрації; Харківське обласне об'єднання «Культурний Центр імені М.К. Реріха; Науково-дослідний інститут з вивчення пам'яток культури; Харківський художній музей; Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини; Харківська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії та культури; Етнографічний музей імені Гната Хоткевича «Слобожанські скарби»; Харківське дворянське зібрання.

Детальніше...

 

Баніт О.В. Майстер-клас «Особливості спілкування вчителя з сучасними учнями». 15 березня 2014 року. Київський будинок учителя

Майстер-класи

banit                                                      

Баніт Ольга Василівна

Kандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

 

Лейтмотив заняття: Гуманна педагогіка направлена на облагородження душі, серця і розуму Дитини, а знання бачаться як шлях сходження до цілі.

Мета заняття: утвердження принципів гуманної педагогіки в педагогічному спілкуванні.

Результат: вироблення гуманного стилю спілкування, що базується на демократичних взаємостосунках та особистісно орієнтованому підході і спрямованого на облагородження душі, серця і розуму власного і дітей.

Обладнання.

 • Проектор, екран.
 • Дошка.
  • Листи паперу різного формату: ватман, А3, А4, роздатковий матеріал  до Вправи на відпрацювання стилю спілкування, полоски, скоч, ножиці.
  • Фломастери або маркери, олівці або ручки.
  • Вислови видатних людей про дитину, виховання, спілкування (перед заняттям полоски з висловами кріпляться скочем на вхідні двері і розкладаються на столах перед кожним учасником). Використовуються під час проведення підсумків роботи над кожною вправою.
  • Полоски з надписами для вправи на створення атмосфери міжособистісного спілкування у процесі спільної діяльності.
  • Два комплекти розрізаних картинок.

Майстер-класс складається із вступу (до 20 хв.), 4-х частин (до 35 хв. кожна) і завершення (до 20 хв.). Кожна із 4-х частин складається із практичної вправи, аналізу результатів і осмислення можливостей перенесення

напрацьованих навиків у практичну діяльність.