Українська (UKR)

Перші Київські Педагогічні Читання «Маніфест гуманної педагогіки – шлях у майбутнє»

Маніфест! Скільки в цьому слові сміливості і свободи. Воно звучить як виклик сірій буденності шкільного життя, як заклик до рішучих дій щодо зміни освітнього простору.

Маніфест прийнятий 17 липня 2011 р. – це не просто програмний документ, в якому знайшли своє відображення основні поняття і категорії гуманної педагогіки, це нове бачення педагогічного простору і усвідомлення існування внутрішнього духовного світу як основи людського буття. Маніфест гуманної педагогіки надає нам орієнтири духовного гуманізму, закликає до високих особистих звершень.

Перші Київські Педагогічні Читання проводились з метою підготовки до Всеукраїнських і Міжнародних педагогічних читань, були присвячені осягненню Маніфесту гуманної педагогіки. Організаторами Київських Педагогічних Читань виступили Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Головне управління освіти і науки Київської міськдержадміністрації, Головне управління освіти і науки Київської облдержадміністрації, Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки, Київський міський центр та Київський обласний центр Гуманної Педагогіки.

У роботі Київських Педагогічних Читань взяли участь вчителі, співробітники органів освіти, методичних кабінетів, психологи, студенти м. Києва і Київської області.

Відкривав Читання директор Інституту психології ім. Г.С.Костюка Національної Академії Педагогічних наук України, видатний психолог сучасності, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Лауреат державної премії України Сергій Дмитрович Максименко. У вступному слові він відзначив актуальність прийняття Маніфесту, його значення для педагогіки і освіти в цілому. Було підкреслено важливість поняття «духовного гуманізму», розкриття внутрішнього потенціалу вчителя і учня. Тільки власним прикладом можна виховати всебічно розвинену особистість: доброта виховується добротою, любов виховується любов’ю, чесність – чесністю.

Пленарне засідання розпочалось з виступу Президента Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки, директора Центру інноваційної педагогіки та психології Хмельницького національного університету, кандидата педагогічних наук, доцента, Лицаря гуманної педагогіки Крука Станіслава Леонідовича. В своїй доповіді він розкрив глибинний зміст понять «освіта», «навчання», «виховання».

Керівник Київського центру гуманної педагогіки, Лицар гуманної педагогіки Ерметов Ігор Олегович дуже цікаво і змістовно розповідав про історію підписання Маніфесту, як безпосередній його учасник. Його презентація ніби повернула час назад, щоб ми стали свідками цієї події.

Секретар Київського обласного центру гуманної педагогіки Павлова Оксана Олександрівна виступила с доповіддю та підготовленою презентацією на тему «Маніфест гуманної педагогіки: Погляд через рік», де досить змістовно та яскраво були висвітлені основні ідеї Маніфесту, важливе значення розвитку ясного мислення, найбільш важливі події у напрямку поширення ідей Маніфесту з моменту його прийняття, в тому числі найближчі Всеукраїнські й Міжнародні педагогічні читання, що присвячені Маніфесту гуманної педагогіки.

Майстер – клас Зінаїди Іванівни Хоменко залишив незабутнє враження. Дуже влучно вибрана тема: «Щоденник учня - зло чи благо?» нікого не залишила байдужим. Вчителі з великим зацікавленням ознайомились з досвідом роботи колективу вчителів і Зінаїди Іванівни в Фінансовому ліцеї.

У ході майстер-класу автор розкрила психологічний вплив (позитивний і негативний) щоденника школяра на вчителів, на самих учнів та їх батьків. Також був проаналізований досвід вчителів Фінансового ліцею м. Києва, які сповідуючи гуманне ставлення до дітей, «подружили» учнів з їх щоденниками. Тепер в учнів Фінансового ліцею щоденник став їхнім другом і більше не втрачається, не забувається, не горить і не тоне.

Піскун Олександра Василівна поділилась своїми розробками і ідеями по співробітництву з батьками та вихованню в сім’ї. Основна ідея її майстер-класу була відображена в його назві «Тільки особистість може сформувати особистість, тільки характером виховується характер.» До роботи майстер-класу були залучені студенти НПУ ім. М.П. Драгоманова, які творчо підійшли до відтворення проблемних ситуацій між батьками і вчителями, разом із залом аналізували проблему і шукали шляхи її розв’язання.

Майстер-клас І.О.Ерметова занурив всіх в атмосферу доброзичливості, радості, співпраці. Це була справжня сповідь лікаря-стоматолога, який ділився своїми переживаннями про долі своїх маленьких пацієнтів. «Лікування зубів – це лікування душі» - слова доброго доктора Ерметова, які до глибини душі вразили всіх учасників Читань.

Наприкінці Педагогічних Читань з успіхом пройшла творча лабораторія «Маніфест гуманної педагогіки - шлях до духовної єдності учителя з учнем», яка була поділена на три частини.

В першій частині лабораторії ведучий Павло Копосов, методист вищої категорії відділу науково-методичного забезпечення змісту початкової і дошкільної освіти Інституту інноваційних технологій й змісту освіти Міністерства освіти, науки, молоді й спорту України, заступник голови КОЦГП, розкривав тему «Яке коріння, таке й насіння (Цілі сучасної освіти: Декларовані, реальні і бажані)» та, зокрема, зупинився на обговоренні таких питань: від гуманної педагогіки до гуманної освіти, цілі сучасної загальної освіти і досягнуті результати, за образом і подобою (звідки черпати ідеал вихованця).

В другій частині ведуча Зінаіда Хоменко, кандидат психологічних наук, методист-психолог Подільського РУО м. Києва, практичний психолог Фінансового ліцею, талановито вела спільне обговорення таких питань, як педагогічне спілкування та стилі спілкування. Шлях до духовної єдності вчителя з учнем будується на спілкуванні. Яким буде стиль спілкування педагога з учнем, таким буде і шлях їх взаємодії. Авторитарний стиль спілкування вчителя призводить до відчуження учня, ліберальний стиль - дає учневі відчуття своєї непотрібності, І тільки гуманний педагог допомагає учневі духовно дорослішати.

В третій частині лабораторії ведучий Олександр Тарасов, практичний психолог, віце-президент благодійного культурно-освітнього фонду "За покликом серця", член Ради КОЦГП, разом зі всіма учасниками обговорював питання, як любити дітей.

Усі керівники лабораторії (Хоменко З.І, Копосов П.Г., Тарасов О.М.) організували групову роботу учасників читань. Ніхто не залишився осторонь обговорення таких актуальних та наболілих для кожного вчителя питань.

Перші Київські Педагогічні Читання закінчились створенням духовної єдності між всіма учасниками заходу. Багато вчителів висловили подяку організаторам Читань. Щиро сподіваємось, що Маніфест гуманної педагогіки надихнув вчителів міста Києва і Київської області до творчих пошуків на нелегкому і тернистому шляху Гуманної Педагогіки.

Оксана Павлова