Українська (UKR)

Міжнародна науково-громадська конференція «110 років від дня народження Ю. М. Реріха» Київ, 8 грудня 2012 року

mngk8 грудня 2012 року в Київському національному лінгвістичному університеті відбулася Міжнародна науково-громадська конференція «110 років від дня народження Ю. М. Реріха».

Мета конференції – висвітлення багатогранної наукової діяльності Ю.М. Реріха, видатного російського сходознавця, лінгвіста, філолога, мистецтвознавця, етнографа, мандрівника та надання нового імпульсу подальшому розвитку сходознавства та реріхознавства в Україні.
Організатор конференції: Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки.
Співорганізаторами виступили: Київський національний лінгвістичний університет, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Інститут філології Київського Національного університету імені Т. Г. Шевченка, Хмельницький національний університет, Кримське відділення Міжнародного Центру Реріхів.
У роботі конференції взяли участь фахівці провідних наукових та культурних установ, вищих навчальних закладів України, Росії, США, аспіранти, студенти, представники громадських організацій.

 

mngk1

Під час відкриття конференції були заслухані привітальні звернення до учасників. Заступник керівника Об'єднаного Наукового Центру проблем космічного мислення Міжнародного Центру Реріхів, кандидат педагогічних наук, кандидат філософських наук А.А. Лебеденко зачитав звернення до учасників конференції від президента Міжнародного Центру Реріхів (МЦР), Заслуженого діяча науки Російської Федерації, академіка РАПН, академіка Міжнародної академії історії науки (Париж), доктора технічних наук, професора О.В. Постнікова та Першого віце-президента МЦР, Генерального директора Музею імені М.К. Реріха, письменника, сходознавця, Заслуженого діяча мистецтв Російської Федерації, академіка РАПН і РАКЦ Л.В. Шапошникової; вручив подарунки (книги, журнали) Київському національному лінгвістичному університету від Міжнародного Центру Реріхів. Потім А.А. Лебеденко виступив з пленарною доповіддю «Юрій Миколайович Реріх - істинний сподвижник свого батька».

mngk2

Вітальний лист учасникам конференції від ректора КНЛУ професора Р.В. Васька зачитав головуючий на конференції завідувач кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу КНЛУ, кандидат філологічних наук, доцент В.Л. Пирогов, після чого В.Л. Пирогов виступив з доповіддю «Знаково-символічна система китайської ієрогліфіки через призму концепції «звіриного стилю »Ю.Н.Реріха»

mngk3
Директор Центру інноваційної педагогіки та психології Хмельницького національного університету, президент Подільського культурно-просвітницького центру імені Н.К. Реріха, президент Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент С.Л. Крук привітав учасників від імені очолюваних ним організацій та Хмельницького національного університету.
mngk4
Мірошниченко Леонтій Іванович - завідуючий сектором геліо-екологічних зв'язків Інституту земного магнетизму, іоносфери і розповсюдження радіохвиль, доктор фізико-математичних наук, професор (г.Троіцк, Росія); доповідь «Вивчення космічних променів в інституті Урусваті по архівах Міжнародного Центру-Музею імені Н . К.Реріха».
mngk5
Кудряшова Ларина Володимирівна - голова Кримського відділення Міжнародного Центру Реріхів, директор КРУ «Сімферопольський художній музей», доктор філософії, (м.Сімферополь, АРК, Україна); доповідь «Священний вогонь культурного єднання».
mngk6
Васильчук Володимир Миколайович - професор кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства Київського національноголінгвістичного університету, доктор історичних наук (м.Київ, Україна), доповідь «Феномен Юрія Миколайовича Реріха і Україна».
mngk7
Толмачова Марина Олександрівна професор Вашингтонського державного університету, доктор філософії (м. Вашингтон, США), доповідь «Паломники і мандрівники: слідами Г.Ц.Цибікова «на стежках Серединної Азії».
mngk8
Отрощенко Іванна Віталіївна –провідний науковий співробітник Відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, доктор історичних наук (м.Київ, Україна); доповідь «Монголія ХХ століття в роботах Ю.М.Реріха».
mngk9
Завгородній Юрій Юрійович - науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, кандидат філософських наук (м.Київ, Україна); доповідь «Сакральна географія в дослідженнях Ю. М. Реріха: до постановки питання».
mngk10
Капранов Сергій Віталійович - старший науковий співробітник Відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, кандидат філософських наук (м.Київ, Україна); доповідь «Родина Реріхів в Японії і Маньчжоу-ґо (1934 р.)».
mngk11
Шостак Оксана Григорівна - завідуюча кафедрою іноземних мов і прикладної лінгвістики Національного авіаційного університету, кандидат філологічних наук, доцент (м.Київ, Україна); доповідь «Творчість Ю.М.Реріха і розвиток сучасної індіаністікі».
mngk12
Філь Юлія Сергіївна - аспірантка Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України (м.Київ, Україна); доповідь «Ю.М.Реріх, індолог і Індія: точки перетину».
mngk13
Марков Дмитро Євгенович - аспірант Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (м.Київ, Україна); доповідь «Тибето-непальські релігійні зв'язки і автобіографія Дхармвсваміна (чаг-Лоцаві Чойжепела), тибетського ченця-паломника».

Конференція пройшла в атмосфері творчого підйому і плідної співпраці.

Учасниками конференції були прийняті наступні рішення:

1. Висловити подяку Міжнародному Центру Реріхів за підтримку та допомогу у проведенні конференції.
2. Висловити подяку Оргкомітету конференції та підтримати ініціативу про проведення конференцій на регулярній основі.
3. Опублікувати матеріали конференції окремим збірником.
4. Розмістити матеріали конференції на сайті Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки.
5. Сприяти розвитку творчого співробітництва між представниками наукових і культурних установ і організацій України з метою поширення ідей та поглядів Реріхів.
6. Наступну конференцію провести в 2013 р.