Українська (UKR)

Міжнародна науково-громадська конференція «Космічне мислення в сучасному світі»

amokosmos6 — 7 грудня 2013 р. у Київському національному лінгвістичному університеті відбулася Міжнародна науково-громадська конференція «Космічне мислення в сучасному світі».

Мета конференції: обговорення теоретичних і практичних аспектів феномена космічного мислення в сучасних умовах, обмін досвідом.

Організатором конференції була Всеукраїнська культурно-освітня асоціація гуманної педагогіки; співорганізаторами виступили: Міжнародний центр Реріхів, Київський національний лінгвістичний університет, Хмельницький національний університет, Кримське відділення Міжнародного центру Реріхів, Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету, Центр східних мов і культур при Софійському університеті Святого Климента Охридського, Міжнародне філософсько-космологічне товариство, Фінляндський культурно-просвітницький центр ім. М.К. Реріха.

У роботі конференції взяли участь науковці, спеціалісти провідних наукових і культурних установ, вищих навчальних закладів, представники громадських організацій України, Росії, Болгарії, Фінляндії, Латвії.

До початку конференції було підготовлено й видано Збірник матеріалів Міжнародної науково-громадської конференції «Космічне мислення в сучасному світі».

Під час відкриття конференції було заслухано привітальні звернення до її учасників.

 На пленарному засіданні виступили: Амонашвілі Шалва Олесандрович, доктор психології, професор, академік Російської академії освіти, іноземний член Національної академії педагогічних наук України, почесний президент Міжнародного центру гуманної педагогіки, Лицар гуманної педагогіки (м. Москва, Росія); Фролов Віктор Васильович, доктор філософських наук, професор, заступник генерального директора Музею імені М.К. Реріха з наукової роботи, керівник Об’єднаного наукового центру проблем космічного мислення Міжнародного центру Реріхів (м. Москва, Росія); Базалук Олег Олександрович, доктор філософських наук, професор, головний редактор науково-філософського журналу «Філософія і космологія», голова Міжнародного філософсько-космологічного товариства (м. Київ, Україна); Мірошниченко Леонтій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач сектору геліо-екологічних зв’язків Інституту земного магнетизму, іоносфери і поширення радіохвиль імені Н.В.Пушкова Російської академії наук (м.Троїцьк, Московська область, Росія); Федотов Олександр Вікторович, доктор філології, професор, директор Центру східних мов і культур і Центру краєзнавства при Софійському університеті імені Святого Климента Охридського (м. Софія, Болгарія); Петрук Наталія Кирилівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Хмельницького національного університету (м.Хмельницький, Україна); Пирогов Володимир Леонідович, кандидат філології, доцент, завідувач кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ, Україна); Лебеденко Анатолій Андрійович, кандидат педагогічних наук, кандидат філософських наук, заступник керівника Об’єднаного наукового центру проблем космічного мислення Міжнародного центру Реріхів, Лицар гуманної педагогіки (м. Москва, Росія); Кудряшова Ларина Володимирівна, доктор філософії, директор Кримської республіканської установи «Сімферопольський художній музей», голова Кримського відділення Міжнародного центру Реріхів, Лицар гуманної педагогіки (м. Сімферополь, АР Крим, Україна); Амонашвілі Паата Шалвович, кандидат соціології, президент Міжнародного центру гуманної педагогіки, директор дитячої художньої студії «Басті Бубу», письменник, Лицар гуманної педагогіки (м.Тбілісі, Грузія); Легкоступ Ігор Іванович, кандидат економічних наук, викладач Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича (м.Чернівці, Україна); Бак Вікторія Федорівна, учитель Артемівськово НВК № 11 імені Артема, віце-президент Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації гуманної педагогіки, відмінник освіти України, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-97», Лицар гуманної педагогіки (м. Артемівськ, Донецька область, Україна); Суріна Анна Юріївна, кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна); Лііматайнен Міра-Валентина, натуротерапевт, керівник Фінляндського культурно-просвітницького центру імені М.К.Реріха (м. Хельсінкі, Фінляндія); Салієнко Ніна Олександрівна, лікар-методист Дніпропетровського міського центру здоров’я, керівник Дніпропетровського центру гуманної педагогіки, Лицар гуманної педагогіки (м. Дніпропетровськ, Україна); Бровко Лариса Олександрівна, заступник директора з наукової роботи Кримської республіканської установи «Сімферопольський художній музей» (м. Сімферополь, АР Крим, Україна); Шатанов Олександр Петрович, кандидат технічних наук, керівник міжнародного відділення Видавничої групи журналу «Територія любові і Світла» (м. Полтава, Україна); Баніт Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник відділення андрогогіки Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (м. Київ, Україна); Семикіна Ляля Анатоліївна, психолог Севастопольського міського центру дитячої творчості «Уріель» імені М.К. Реріха (м. Севастополь, АР Крим, Україна); Кравченко Світлана Анатоліївна, майстер декоративно-прикладного мистецтва, член Донецького творчого об’єднання художників і народних умільців «Натхнення», керівник творчої майстерні «Оберіг» при Артемівському Реріхівському товаристві (м. Артемівськ, Донецька область, Україна); Букрєєва Олена Генадіївна, лікар Артемівської центральної районної лікарні, заступник голови Артемівського Реріхівського товариства (м. Артемівськ, Донецька область, Україна); Афанасьєва Алла Борисівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри художньої освіти дитини Російського державного педагогічного університету імені О.І. Герцена (м. Санкт-Петербург, Росія); Уварова Лариса Іванівна, провідний спеціаліст Санкт-Петербурзької академії післядипломної педагогічної освіти, відповідальний редактор журналу «Педагогика Культуры» (м. Санкт-Петербург, Росія); Макарова Алла Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії й соціології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).

 Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету (м.Київ) був представлений 10-ма доповідачами: Шостак Оксана Григорівна, кандидат філології, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики; Сластенко Євген Федорович, кандидат філософських наук, професор НАУ, професор кафедри філософії; Матюхіна Олександра Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії; Новак Тетяна Володимирівна, аспірантка кафедри філософії; Мокляк Лариса Іванівна, доцент кафедри філософії; Кадникова Лариса Володимирівна, доцент кафедри філософії; Пономаренко Ярослава Ігорівна, аспірантка кафедри філософії, старший викладач кафедри авіаційної психології; Сидоркіна Олена Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії; Скиба Оксана Петрівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії; Сухова Надія Миколаївна, кадидат філософських наук, доцент кафедри філософії.

Усього було заслухано 34 доповіді.

Учасники конференції зазначили, що ідеї космізму в історії культури представлені в працях О.П.Блаватської, Вл.Соловйова, П.А.Флоренського, К.Е.Ціолковського, А.Л.Чижевського, В.І.Вернадського, М.К.Реріха, О.І.Реріх, Ю.М.Реріха, С.М.Реріха. Свого універсального і цілісного розвитку космізм набув у філософській системі Живої Етики, створеної Вчителями Сходу і переданої ними людству через родину Реріхів, котрі, у свою чергу, зробили величезний внесок у її розвиток, оформлення, видання й утвердження в сучасних для них умовах. Нині космізм, або космічне мислення, усе більше привертає увагу науковців, педагогів, культурних діячів, представників інших прошарків суспільства.

Головне в космічному мисленні — нова система пізнання, яка сприяє розширенню свідомості, вміщенню нею інакших уявлень про буття, розвитку механізмів взаємодії людини і космосу. Така система пізнання є змістом філософії Живої Етики, що дає можливість пізнавати інші світи, усвідомлювати їх цілісну єдність зі світом земним.

Космічне мислення має величезне значення для розвитку людства, оскільки допомагає зрозуміти справжні причини духовної кризи і знайти шляхи виходу з неї, які можна бачити у збереженні, плеканні й освоєнні Культури. Тому привернення уваги наукової й культурної громадськості до питань формування космічного мислення — благородна й невідкладна справа.

Найбільшим центром вивчення й розвитку космічного мислення в світі є Міжнародний центр Реріхів (м.Москва, Росія), який з моменту заснування піддають нападам різні державні структури та окремі особи, що намагаються відняти будівлю Музею і спадщину сім’ї Реріхів. А нещодавно Міжнародний центр-музей імені М.К.Реріха було позбавлено засобів для наукової й культурно-просвітницької діяльності, оскільки у «Мастер-Банку», який очолював Борис Ілліч Булочник, котрий є меценатом Музею, було відізвано ліцензію. У результаті «Мастер-Банк» перестав існувати, а діловій репутації мецената було завдано невиправної шкоди. Усе це викликало в учасників конференції глибоку стурбованість.

Окрасою конференції стали літературно-музична композиція «Космічна поезія» Маріанни Рудольфівни Озоліня, члена Виконавчого комітету Міжнародної ліги захисту Культури, члена Міжнародної асоціації письменників і публіцистів, Лицаря гуманної педагогіки (м.Рига, Латвія), а також виступ інструментального ансамблю «Лада» Подільського культурно-просвітницького центру імені М.К.Реріха (м.Хмельницький, Україна).

Конференція ухвалила резолюцію, у якій її учасникам в іхній науковій роботі рекомендовано звернути увагу на вивчення й популяризацію ідей космізму, а також сприяти розвитку творчої співпраці між представниками наукових і культурних установ та організацій України з метою введення Живої Етики в науковий обіг і подальшого розвитку космічного мислення.

Конференція висловила протест проти наклепницьких звинувачень, висловлюваних ЗМІ на адресу Бориса Ілліча Булочника, відомого російського мецената, котрий протягом багатьох років надавав матеріальну підтримку Міжнародному Центру-Музею імені М.К.Реріха у його науковій та культурно-просвітницькій діяльності.