Українська (UKR)

Презентація Манифесту гуманної педагогіки в Інституті психології ім. Г.С.Костюка НАПН України

kostyuk129.03.2012 в Інституті психології ім. Г.С. Костюка Національної Академії Педагогічних наук України відбулася презентація Маніфесту гуманної педагогіки.

Слід зазначити, що Г.C. Костюка, директора науково-дослідницького інституту психології УРСР, та Д.М. Узнадзе, засновника грузинської психологічної школи зв`язували багатолітні дружні стосунки.

Теплу, людяну атмосферу закладу в наші дні підтримує директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної Академії Педагогічних наук України Сергій Дмитрович Максименко, видатний психолог сучасності, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології навчання ім. І.О.Синиці, Академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України, дійсний член Міжнародної Ради психологів (США), закордонний член Російської академії освіти (РАО), дійсний член Європейської академії природничих наук (ФРН, м. Ганновер).

Ш.О.Амонашвілі в своєму виступі розповів про тернистий шлях та невпинні пошуки духовного виміру в освітньому просторі, котрий розпочався в Грузії у 60-ті роки під керівництвом Б.Й. Хачапурідзе, котрий очолив лабораторію експериментальної дидактики. Вже тоді за основу були взяті ідеї класичної педагогіки. Пізніше приєдналась ідея розвитку, були розроблені система письмово-мовленнєвого розвитку та система змістовного оцінювання. В 70-ті роки Д.Й. Хачапурідзе зауважив, що розвиток – одна з граней особистості, але не вся особистість. Мотив також не охоплював цілком багату внутрішню природу дитини. Відповідь знайшлась в К.Д.Ушинського: «Дитина не готується до життя, вона вже живе». Це був зовсім інший філософський погляд на дитину, що й визначив нематеріалістичну методологію нової педагогіки. «Педагогіка – найвеличніше мистецтво, на яке так чекає людство» (Ушинський). Віра виявилась тим четвертим виміром, на пошуки якого надихає класична спадщина.

kostyuk2Система гуманно-особистісного підходу офіційно визнана Міністерством освіти Російської Федерації. Філософську класичну спадщину, що входить до багатотомної Антології гуманної педагогіки і видається Ш.О.Амонашвілі, рекомендовано Міністерством освіти РФ для вивчення в вузах. Таким чином, праці класиків офіційно визнані джерелом педагогічної професії.
Після піврічного обговорення 17 липня 2011 діячами Міжнародного руху гуманної педагогіки був проголошений Маніфест гуманної педагогіки (підписали його 43 особи), якій був звернений до світової спільноти вчителів та працівників освіти.

14 вересня 2011р. на засіданні Бюро Президії Російської академії освіти академік Шалва Олександрович Амонашвілі виступив з повідомленням про підписання Маніфесту і його зміст та отримав всебічну підтримку і схвалення! З цього дня Маніфест гуманної педагогіки не тільки звернення до колег і однодумців, але документ, підтриманий Президією РАО та рекомендований науковим установам РАО для використання в науковій і практичній діяльності. Відповідна Постанова вже підписана президентом РАО Н.Д.Нікандровим.

15-17 вересня 2011р. Маніфест був схвально сприйнятий учасниками Європейського Форуму ректорів педагогічних університетів Європи, в роботі якого взяли участь керівники педагогічних університетів з 11 країн Європи та понад 30 керівників вітчизняних педагогічних університетів з усіх куточків України. Проходив він в Національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова Почесним гостем Форуму був запрошений Ш.О.Амонашвілі, який презентував Маніфест як документ, що вперше з'явився в освітньому просторі і спрямований не на зовнішні перетворення, а на внутрішнє духовне вдосконалення самої системи освіти і виховання.


kostyuk4Також Шалва Олександрович підкреслив, що унікальність Маніфесту полягає в його здатності оновлюватись, вбирати кращий досвід людства, бути живим відгуком на його жагуче прагнення до духовного виміру, до пошуку сенсу життя, до високого поняття гуманізму.

Практичній реалізації положень Маніфесту був присвячений виступ В.Ф.Бак, віце-президента Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки, вчителя-методиста, Відмінника освіти України, автора книги «Біологія мовою серця», Лицаря гуманної педагогіки (м. Артемівськ, Україна).


С.Л.Крук, віце-президент Міжнародної асоціації громадських об’єднань «Міжнародний центр гуманної педагогіки», президент Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки, директор Центру інноваційної педагогіки та психології Хмельницького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент, Лицар гуманної педагогіки (м. Хмельницький, Україна) у своєму виступі розповів про шляхи гуманізації освіти внаслідок введення духовного компоненту, про розробки методології розвитку духовності, якими займається Центр інноваційної педагогіки та психології Хмельницького національного університету. В основі цих розробок – поєднання раціонального та ірраціонального методів з метою пізнання сутності людини і не тільки прояву її психічних процесів, а й глибинних мотивацій, потреб, вольових компонентів тощо. В освіті час займатися виховним процесом, а не тільки навчальним. Це перспектива, саме тому цей напрямок поширюється. Зараз в Україні працюють вже 16 відділень Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки. 

kostyuk3У відповіді на запитання із залу про релігійний компонент було зазначено, що Маніфест проголошує світську духовність як поєднання високої моралі та мистецтва. Це спростує протиріччя на рівні конфесій. Світська духовність близька всім.

Таким чином, Маніфест – документ громадського руху, котрий вибирає найкращі цінності для себе. Такий громадський рух сприяє розвитку нації, культури, народу, відродженню доброти.

В обговорені також взяли участь Боришевський Мирослав Йосипович, член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор, зав. Лабораторією особистості; Максимова Наталія Юріївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії Психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології ім.Г.С.Костюка; Цехмістер Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, директор Українського медичного ліцею, Заслужений працівник освіти України, професор.

Підсумовуючи цю важливу подію – презентацію Маніфесту, С.Д.Максименко підкреслив актуальність прийнятого документу, висловив підтримку його ідеям і запропонував співпрацю Інституту психології з Всеукраїнською культурно-освітньою асоціацією Гуманної Педагогіки, бо положення, ідеї Маніфесту потребують наукового обґрунтування, тому така співпраця стала би великим кроком уперед в реалізації Маніфесту в освітньо-виховному процесі.

С.Д.Максименко подякував Ш.О.Амонашвілі за зустріч і підкреслив, що особистість починається з Любові, що віра імпліцидно соціологізується в людині вже в пренатальному періоді, що співробітництво в Інституті психології здійснюється на засадах духовності, гуманізму, тепла та радості спілкування, а психологія добра, злагоди особистості з собою, психологічне здоров`я особистості визнано основою безпеки держави. Також готується закон, що буде захищати психіку людини від негативних впливів різних чинників.