Українська (UKR)

Резолюція Міжнародної науково-громадської конференції «Космічне мислення в сучасному світі»

6 — 7 грудня 2013 р. в Київському Національному лінгвістичному університеті відбулася Міжнародна науково-громадська конференція «Космічне мислення в сучасному світі», у якій взяли участь науковці, фахівці провідних наукових і культурних установ, вищих навчальних закладів, представники громадських організацій України, Росії, Болгарії, Фінляндії, Латвії.
Організатор конференції — Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки. Співорганізатори: Міжнародний Центр Реріхів, Київський національний лінгвістичний університет, Хмельницький національний університет, Кримське відділення Міжнародного Центру Реріхів, Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету, Центр східних мов і культур при Софійському університеті Святого Климента Охридського, Міжнародне філософсько-космологічне товариство, Фінляндський культурно-просвітницький центр ім. М.К. Реріха.

До початку конференції було підготовлено і видано Збірник матеріалів Міжнародної науково-громадської конференції «Космічне мислення в сучасному світі».

З доповідями на конференції виступили: Амонашвілі Шалва Олександрович, доктор психології, професор, академік Російської академії освіти, іноземний член Національної академії педагогічних наук України, почесний президент Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки, Лицар Гуманної Педагогіки (м. Москва, Росія ); Фролов Віктор Васильович, доктор філософських наук, професор, заступник Генерального директора Музею імені М. К. Реріха з наукової роботи, керівник Об'єднаного наукового Центру проблем космічного мислення Міжнародного Центру Реріхів (м.Москва, Росія ), Базалук Олег Олександрович, доктор філософських наук, професор, головний редактор науково-філософського журналу «Філософія і космологія», голова Міжнародного філософсько-космологічного товариства (м.Київ, Україна); Мірошниченко Леонтій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач сектору геліо-екологічних зв'язків Інституту земного магнетизму, іоносфери і поширення радіохвиль імені Н. В. Пушкова Російської академії наук (м. Троїцьк, Московська область, Росія); Федотов Олександр Вікторович, доктор філологічних наук, професор, директор Центру східних мов і культур та Центру кореєзнавства при Софійському університеті імені Святого Климента Охридського (м.Софія, Болгарія ); Петрук Наталія Кирилівна, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії Хмельницького національного університету (м.Хмельницький, Україна); Пирогов Володимир Леонідович, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу Київського національного лінгвістичного університету (м.Київ, Україна); Лебеденко Анатолій Андрійович, кандидат педагогічних наук, кандидат філософських наук, заступник керівника Об'єднаного наукового центру проблем космічного мислення Міжнародного Центру Реріхів, Лицар Гуманної Педагогіки (м.Москва, Росія); Кудряшова Ларіна Володимирівна, доктор філософії, директор Кримської республіканської установи «Сімферопольський художній музей», голова Кримського відділення Міжнародного Центру Реріхів, Лицар Гуманної Педагогіки (м.Сімферополь, АР Крим, Україна) та інші. Усього було заслухано 34 доповіді.
Космічне мислення в сучасному світі, основою якого є космічне світовідчуття, поки ще не зайняло гідного місця в наукових дослідженнях, педагогічній практиці та повсякденному житті. Потрібна нова система пізнання світу, яка сприяла б поширенню свідомості людини, вміщення нею інших уявлень щодо буття, енергетичнох взаємодії людини і космосу, що веде в свою чергу до нових наукових парадигм, до відкриттів і зняттю протиріч на певних щаблях пізнання.У наш час таку систему пізнання являє собою Жива Етика - філософія космічної реальності, нова система розвитку нового космічного мислення, яка давно вже повинна бути введенною в науковий обіг. Методологічні положення Живої Етики дають нам можливість зрозуміти те нове, що вона внесла у філософську думку XX століття, і ті підходи до Космічної еволюції людства, які стають невід'ємною частиною концепції нового мислення.
Розглянута тема конференції особливе значення має в наші дні, коли негативні прояви людських устремлінь, діяльності та мислення призвели до загрозливих і катастрофічних наслідків, до загрози руйнування планети і загибелі людства.
Привертання уваги наукової та культурної громадськості до питань подальшого розвитку космічного мислення — благородна і невідкладна справа.
Найбільшим центром вивчення та розвитку космічного мислення й космічного світогляду в сучасному світі є Міжнародний Центр-Музей імені М.К.Реріха (м.Москва, Росія), який з моменту заснування піддається нападам з боку різних державних відомств і окремих осіб, спробам відібрати будівлю Музею і спадщину родини Реріхів. А зовсім нещодавно Центр-Музей було позбавлено засобів до існування, оскільки у «Мастер-Банку», що є меценатом Музею, було відкликано ліцензію, а імені та діловій репутації Б.І. Булочника — голови правління банку, завдано серйозного удару. Усе це викликало в учасників конференції серйозну стурбованість.
Окрасою конференції стали літературно-музична композиція «Космічна поезія» Озоліні Маріанни Рудольфівни — директора архітектурної пам'ятки ХІІІ століття Церква Святого Петра (з 1973 до 2012 року), члена Виконавчого комітету Міжнародної Ліги Захисту Культури, члена Міжнародної асоціації письменників і публіцистів, Лицаря Гуманної педагогіки (м. Рига, Латвія) та виступ інструментального ансамблю «Лада» Подільського культурно-просвітницького центру імені М. К. Реріха (м. Хмельницький, Україна).

Конференція ухвалює: 

1. Рекомендувати учасникам конференції звернути особливу увагу в своїх теоретичних розробках і практичній діяльності на вивчення й популяризацію ідей космізму.

2. Запропонувати учасникам конференції інформувати наукову та культурну громадськість своїх країн і колективів про цю конференцію.

3. Розмістити матеріали та резолюцію
конференції на сайті Всеукраїнської культурно- освітньої асоціації Гуманної Педагогіки, на сайтах організацій, наукових установ, представники яких брали участь у роботі конференції.

4. Рекомендувати Всеукраїнській культурно-освітній асоціації Гуманної Педагогіки звернутися до Міністерства освіти і науки України з пропозицією ввести в навчальні програми шкіл, коледжів та вищих навчальних закладів тематику, пов'язану з космізмом , космічним мисленням і космічним світоглядом.

5. Рекомендувати учасникам конференції сприяти розвитку творчого співробітництва між представниками наукових і культурних установ та організацій України з метою введення в науковий обіг Живої Етики та подальшого розвитку космічного мислення.

6. Конференція висловлює протест проти наклепницьких звинувачень, поширюваних у ЗМІ, на адресу Бориса Ілліча Булочника — відомого мецената, який упродовж багатьох років надавав матеріальну підтримку Міжнародному Центру- Музею імені М.К.Реріха в його діяльності, у здійсненні ним наукових і культурно- просвітницьких програм.

7. Конференція схвалює підготовлене оргкомітетом «Звернення учасників Міжнародної науково-громадської конференції «Космічне мислення в сучасному світі» на підтримку Міжнародного Центру-Музею імені М.К.Реріха і вважає доцільним надіслати його керівництву ЦБ РФ, Президенту Росії Володимиру Путіну та ін. для вжиття заходів. Текст звернення розмістити на сайтах усіх зацікавлених сторін.

8. Конференція закликає всіх, кому не байдужа доля Міжнародного Центру Реріхів — культурного і наукового центру, що стоїть на позиціях космізму і космічного мислення, надати посильну матеріальну і практичну допомогу у підтриманні його подальшої культурної та наукової діяльності.

9. Наступну конференцію провести у вересні 2014 р. в м.Хмельницькому під назвою «Реріх і Україна».