Українська (UKR)

Резолюція Круглого столу «Актуальність захисту культурних цінностей»

23-30 квітня 2014р. в м. Харкові відбулася Міжнародна наукова конференція «Вісімнадцяті Слобожанські читання», присвячена 140-річчю з дня народження М.К. Реріха - видатного художника, мандрівника, історика і археолога, філософа і громадського діяча, творця першого в історії міжнародного Договору про захист культурних цінностей - Пакту Реріха.

  Організатори конференції: Департамент культури і туризму Харківської обласної адміністрації; Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень; Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини; Харківська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії та культури; Харківський художній музей; Харківське обласне об'єднання «Культурний Центр імені М.К.Реріха; Етнографічний музей імені Гната Хоткевича «Слобожанські скарби»; Харківське дворянське зібрання.

У рамках конференції, в приміщенні Харківського Культурного Центру імені Н.К. Реріха, відкрилася виставка репродукцій картин М.К. Реріха і фотодокументів «Мир через Культуру. Спадщина Реріхів і сучасність» та відбувся Круглий стіл на тему «Актуальність захисту культурних цінностей».

У роботі Круглого столу взяли участь діячі науки, культури, освіти, громадські діячі, представники органів самоврядування м.Харкова, представник Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (м. Київ) та Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки (м. Київ).

Учасники Круглого столу обговорили наступні питання:

- Актуальність ідей Пакту Реріха на сучасному етапі для збереження історико-культурної спадщини України та Слобожанщини.

- Значення реріховськой концепції культури в утвердженні пріоритету культури для сталого розвитку цивілізації.

- Об'єднання зусиль державних та громадських організацій у справі виховання молодого покоління на засадах культури і духовності.

- Необхідність популяризації значення культури як основи існування суспільства.

- Обговорення ролі культури як національної ідеї.

- Роль громадськості у справі відродження культури і створенні нових форм розвитку культури.

- Розвиток молодіжного волонтерського руху на захист культури.

- Відродження традицій меценатства для розвитку культури.

 Учасники Круглого столу констатували, що в даний час проблеми збереження культурної спадщини стають все більш актуальними і вимагають негайного рішення. Стрімке поширення негативних тенденцій у так званої «масової культури», що призводять до бездуховності і аморальності, особливо згубно впливає на молоде покоління і становить серйозну небезпеку для майбутнього країни та її національного культурного надбання. Об'єднання здорових сил суспільства перед лицем цієї небезпеки сьогодні актуально як ніколи. «Захист Культури є справа всенародна», - стверджував М.К.Реріх.

Учасники Круглого столу особливо підкреслили, що тільки при спільних зусиллях громадськості, органів виконавчої влади та самоврядування, працівників культури та освіти можливий порятунок національного історико-культурного надбання України та Слобожанщини, виховання нових поколінь у дусі розуміння неминущної цінності культури та духовної спадщини народу.

Культура є результатом творчості народу. У народу, націленого до високих ідеалів краси і моральності, результати творчості насичені високою енергетикою, здатної справляти благотворний вплив на подальший розвиток. Творчість бездуховного народу, який втратив свої моральні орієнтири, вносить в уми і серця людей хаос і спрямована на руйнування. Микола Костянтинович Реріх стверджував: «Там де Культура, там і Мир».

Було відзначено, що Микола Реріх розглядав культуру як синтез науки, мистецтва і моральності і стверджував, що культура є основою існування держави і там, де культура, там «... і правильне рішення найважчих соціальних проблем».

Учасниками Круглого столу було висловлено думку, що ідея відродження, збереження і розвитку культури повинна в перспективі перерости в національну ідею.

В результаті зацікавленого обміну думками учасники Круглого столу ухвалили наступні рішення:

1. Вважати одним з найважливіших завдань теперішнього часу - об'єднання сил представників культури, науки, освіти та широкої громадськості для популяризації в суспільстві ідеї про чільну роль Культури для вирішення економічних, соціальних і моральних проблем суспільства.

2. Розвивати наявний досвід співпраці громадських організацій, державних та комунальних установ, а також підприємств різних форм власності в культурно-просвітницької діяльності, знаходити нові форми і методи його поширення.

3. Доручити робочій групі підготувати та направити органам місцевого самоврядування звернення:

-  Про недопущення оптимізації та скорочення штатів в установах культури міста та Харківської області;

- Про необхідність організаційної підтримки органами місцевого самоврядування культурно-просвітницької діяльності як комунальних, так і громадських організацій.

4. Засудити руйнування пам'яток історії та культури в Україні, що є порушенням міжнародних угод щодо захисту культурних цінностей.

5. Звернутися до органів місцевого самоврядування з пропозицією щодо створення волонтерського руху серед студентів та учнівської молоді з питання збереження культурних пам'яток Слобожанщини та місць поховання видатних харків'ян.

6. Сприяти формуванню громадської думки, особливо серед молодого покоління, про важливість збереження історико-культурної спадщини Слобожанщини, пам'яток історії, археології.

7. Підтримати ініціативу Культурного Центру імені Н.К. Реріха з організації в Харкові і області Міжнародного виставкового проекту «Пакт Реріха. Історія та сучасність», спрямованого на популяризацію глибинного сенсу ідей Пакту Реріха про охорону культурних цінностей та Прапора Миру, і звернутися до органів місцевого самоврядування про підтримку та сприяння у його проведенні.

8. Звернутися до органів міського самоврядування та обласної адміністрації з пропозиціями з надання сприяння для безоплатного інформування у ВНЗ і навчальних закладах міста та області про заходи, що проводяться комунальними та громадськими музеями, театрами і планетарієм (шляхом створення дошок оголошень «Культурний місто», Вузівських теле та радіо-передач, інш.).

9. Направити звернення до Департаменту освіти Харківської міської ради та Департаменту з освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації з пропозицією посприяти в організації систематичних і планових відвідувань музейних установ, театрів та інших закладів культури учнівською молоддю.

10. Учасники Круглого столу висловили підтримку громадському Музею імені Н.К. Реріха Міжнародного Центру Реріхів - найбільшому культурному і науковому центру світового значення - в його правах на збереження статусу громадського музею, як заповідав Святослав Миколайович Реріх при передачі на Батьківщину спадщини великої родини Реріхів.

11. В рамках міжнародного співробітництва продовжити подальшу співпрацю в культурно-просвітницькій роботі з Міжнародним Центром Реріхів.

12. Вважати за необхідне проведення Круглих столів «Актуальність захисту культурних цінностей» при організації подальших конференцій «Слобожанські читання».

13. Включити до програми наступних «Дев'ятнадцятих Слобожанських читань» проведення Круглого столу «Актуальність захисту культурних цінностей», присвяченого 80-річчю Пакту Реріха.

14. Запросити у Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини список об'єктів Харківської області, що вимагають охорони та реставрації.

15. Учасники Круглого столу звертаються до меценатів, наукових, культурних і громадських діячів з проханням про підтримку та фінансування програм, спрямованих на розвиток культурних починань, реставрацію та охорону культурних цінностей.

16. Розмістити «Резолюцію Круглого столу» на сайтах організацій - учасників Круглого столу.

17. Висловити подяку організаторам та спонсорам Круглого столу і вважати доцільним щорічне проведення подібного заходу.

18. Створити робочу групу для реалізації даних рішень.