Українська (UKR)

Десяті Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки «Виховуватися в моральному кліматі пам’яті»

 

21–22 листопада 2015 року за сприяння Міністерства освіти і науки України в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулися ювілейні Десяті Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки «Виховуватися в моральному кліматі пам’яті».

На Читаннях було розглянуто два найважливіших поняття в контексті духовного гуманізму: «ПАМ’ЯТЬ» і «ВИХОВАННЯ». Учасники Читань в Творчих майстернях, на Майстер-класах, в своїх міркуваннях намагалися осягнути і повернути цим та іншим поняттям їхній сокровенний зміст, внаслідок чого відкривалися прекрасні горизонти гуманної педагогічної свідомості.


В читаннях взяли участь 560 представників (учителі, вихователі, керівники освітніх установ, методичні працівники, студенти та інш.) з усіх областей України.

Організатори Читань: Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки, Департамент освіти та науки, молоді та спорту Київської міськдержадміністрації, Департамент освіти та науки Київської облдержадміністрації, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ, Інститут проблем виховання НАПН України, Хмельницький національний університет, Подільський культурно-просвітницький центр ім.М.К.Реріха.


Відкрив Читання С. Л. Крук, к.п.н., президент Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки (ВАГП), віце-президент Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки, директор Центру інноваційної педагогіки та психології Хмельницького Національного університету, доцент, Лицар Гуманної Педагогіки.

В системі он-лайн звернувся до учасників Читань Ш.О.Амонашвілі, академік, доктор психологічних наук, професор, іноземний член Національної Академії Педагогічних Наук України, почесний президент Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки.

З доповідями виступили:


- «Дороговкази до духовності особистості», І. Д. Бех - директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України;


- «Методологія духовного гуманізму», В. Ф. Бак - учитель біології НВК № 11 м. Артемівська Донецької області, учитель-методист, кандидат педагогічних наук, Відмінник освіти України, віце-президент ВАГП, Лицар Гуманної Педагогіки;

- «Енерго-інформаційні основи пам"яті цивілізацій», М. В. Курик, директор Українського інституту екології людини, доктор фізико-математичних наук, професор, гість Читань.

 

В номінації «Антологія гуманної педагогіки» виступили:

В. П. Матяшук, к.і.н.,зав. кафедрою суспільствознавчої освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з темою «Митрополит Андрій Шептицький»;

В.М.Кіріна–Радчук, методист зонального методичного кабінету Лебединсь-кого педагогічного училища імені А.С. Макаренка з темою «Виховні ідеали Григорія Ващенка».

Після виступу В.Ф.Бак з темою «Урок в сяйві майбутнього» вперше була представлена номінація «Сузір’я педагогічних ідей», в якій вчителі продемонстрували за короткий час (10-12 хв.)реалізацію головної ідеї свого виступу, а саме:

1.Творчість Василя Сухомлинського – вічне джерело духовності.

Горбачова Л. Л., учитель вищої категорії, учитель-методист, учитель початкових класів ЗОШ № 24 м. Артемівська, «Відмінник освіти України».

2. Гортаючи родинні світлини.

Дубенець Н. В., учитель-методист Золотоніської ЗОШ №3 Черкаської області.

3. Становлення духовної спільності в освітньому просторі молодших школярів.

Теслицька Л. Г., старший вчитель, учитель початкових класів ЗОШ №5 м. Слов’янська Донецької області, Учитель Гуманної Педагогіки.

4. Внутрішній суддя людини.

Хоміч С. О., учитель вищої категории, «Відмінник освіти України», учитель-методист початкових класів СШ№78, м. Дніпро-петровськ, Учитель Гуманної Педагогіки.

5. Дорога до себе.

Штангей В. В., учитель-методист Мошурівської ЗОШ Черкаської області, лауреат обласної премії імені О.А. Захаренка.

6. Перша зустріч з лікарем – пам'ять назавжди!!!


Ерметов І. О., лікар-стоматолог, психолог,  член Координаційної ради МЦГП, віце-президент ВАГП, голова Київського міського центру ВАГП, Лицар Гуманної Педагогіки.

У форматі Читань працювало сім Творчих майстерень та сім Майстер-класів, керівниками яких були передові вчителі, доктори та кандидати наук, науковці, директори навчальних закладів. Кожен учасник міг там виявити свій творчий потенціал, доповнити спільну Чашу мудрості та досвіду.

ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ

1.Творча майстерня «Пам'ять Духа і земне життя людини».

Провідна ідея:

«Матеріалістична філософія в якості основи мислення приймає три виміри – час, матерію, простір. Але розширена свідомість на чолі цих вимірів ставить ще один вимір – духовність, ядром якої є віра в Божественне начало. Сукупність цих вимірів визначає системність класичної педагогічної спадщини; вимір духовності наповнює її мудрістю та спрямовує у майбутнє»

Маніфест Гуманної Педагогіки

«Спотворення неможливо без прообразу. Але Прообраз можливий без спотворення <...>. Прообраз Богоподібності присутній скрізь, у всіх спотвореннях, але Прообраз Богоподібності переможе і перетворить Світ у Красі»

О. І. Реріх

Керівники:

Крук С. Л., к.п.н., президент ВАГП, віце-президент Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки, директор Центру інноваційної педагогіки та психології Хмельницького Національного університету, доцент, Лицар Гуманної Педагогіки;

Гаврилькевич В.  К., к.психол.н., голова Хмельницького обласного центру ВАГП, керівник психологічної секції наукового відділу Подільського культурно-просвітницького Центру імені М.К.Реріха, доцент кафедри практичної психології Хмельницького національного університету, Лицар Гуманної Педагогіки.

2. Творча майстерня «Самовдосконалення – основа морального клімату пам’яті».

Провідна ідея:

«Кожен із нас є творцем свого суб’єктивного освітнього поля, в яке вводимо дітей або окрему Дитину. Сила і якість впливу цього поля залежить від нашої особистості та нашої культури, характеру, вдачі, почуттів, думок, знань, устремлінь, світогляду. Наше освітнє поле – це відображення нашої сутності. Звідси – найфундаментальніша проблема гуманної педагогіки – самовдосконалення».

Маніфест Гуманної Педагогіки.

«Певна кількість енергії, витраченої у сфері духовній, дає значно більші результати, ніж та ж сама кількість енергії, витраченої на фізичній площині існування <...>. Так усунення однієї негативної причини присіче не одне, а багато негативних наслідків».

О. П. Блаватська

Керівники:

Хоменко З. І., к. психол.н., практичний психолог Фінансового ліцею м.Києва, заступник Голови Київського міського центру ВАГП, член Правління ВАГП;

Ерметов І. О., лікар, психолог, віце-президент ВАГП, Голова Київського міського центру ВАГП, член Координаційної ради МЦГП, Лауреат премії Кабінету Міністрів України, Лицар Гуманної Педагогіки.

3. Творча майстерня «Жити і діяти з почуттям відповідальності за свої думки і слова».

Провідна ідея:

«Найголовніша особливість класичного педагогічного мислення, на відміну від традиційного, в тому, що воно багатовимірне. Його основу складає синтетичне ціле духовного і матеріального, ірраціонального і раціонального, релігійного і наукового, космічного і земного. Воно приймає постулат вічності духу і спрямовує людину до такого земного життя, яке є шляхом розвитку і вдосконалення духу».

Маніфест Гуманної Педагогіки

«Людина є відображення Всесвіту, Образ і подоба Творця. Вона має здатність Міццю своєї Думки як творити, так і руйнувати. Тому велика відповідальність людини за свої думки»

Ш. О. Амонашвілі

Керівники:

Гаряча С. А., к. п. н., зав. кафедрою педагогіки Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, віце-президент ВАГП, лауреат премії імені О.А.Захаренка, Лицар Гуманної Педагогіки;

Стеценко Н. В. - викладач-методист вищої категорії, завідувач навчально-методичного кабінету Лебединського педагогічного училища імені А.С. Макаренка, Відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком "Василь Сухомлинський".

4. Творча майстерня «Світло з майбутнього і горизонти наук у змісті освіти».

Провідна ідея:

«Якщо доповнювати і видозмінювати навчальні предмети, виходячи з четвертого виміру в педагогіці, іменованого духовністю, то вони поступово стануть справді освітніми курсами, і посилиться інтерес дітей до знань, які піднесуть їх над сухістю і буденністю навчального матеріалу, поширять їх свідомість».

В. Г. Ніорадзе

«Як змінилося моє шкільне життя, коли на своїх уроках головні протилежності - логіку й віру - стала сприймати не як затятих ворогів, а як доповнення одне одному».

Ірена Стульпінене

Керівники:

Безвершук В. Н., учитель фізики ЗОШ І-ІІІ ступенів, Відмінник освіти України, голова Вінницького обласного центру ВАГП, Лицар Гуманної Педагогіки;

Таранченко Л. І., учитель фізики НВК № 11 ім.Артема, Відмінник освіти України, співробітник Артемівського міського Центру Гуманної Педагогіки, Вчитель Гуманної Педагогіки.

5. Творча майстерня «Пам’ять, що здатна надихати». (Присвячується пам’яті Валерії Гівіївни Ніорадзе, Кіри Олексіївни Молчанової, Людмили Василівни Шапошнікової).

Провідна ідея:

«Той, хто не може жити без дітей, хто постійно працює над собою, удосконалює свої особисті якості і свій духовний світ, завжди знайде прямий шлях до душі кожної Дитини. І він буде нести відповідальність перед Богом, щоб діти жили у вищих вібраціях, щоб уроки, підхід вчителя були побудовані на Вірі, Надії, Любові».

В. Г. Ніорадзе

«Учитель - творець людини майбутнього, кращої людини, як в суспільному сенсі, так і в природному. Учитель несе в собі день завтрашній і йому належить вилікувати суспільство від забобонів, відкрити очі на Красу так, щоб вона проникла у все життя, і повернути людині її справжню гідність істоти космічної».

К. О. Молчанова

Керівники:

Бак В. Ф., к.п.н. учитель біології НВК № 11 м. Артемівська Донецької області, учитель-методист, Відмінник освіти України, віце-президент ВАГП, Лицар Гуманної Педагогіки;

Салієнко Н. О., лікар-методист Дніпропетровського Центру здоров’я, член Правління ВАГП, Лицар Гуманної Педагогіки.

6.Творча майстерня «Сім’я як відображення вічності».

Провідна ідея:

«Пам'ять протистоїть нищівній силі часу. Ця властивість пам'яті надзвичайно важлива. Прийнято примітивно ділити час на минуле, сьогодення і майбутнє. Але завдяки пам'яті минуле входить в сьогодення, а майбутнє як би вгадується сьогоденням, сполученим з минулим. Пам'ять - подолання часу, подолання смерті».

Д. С. Лихачов

«Треба охоронити, уберегти від руйнування Храм Духа в наших дітях; треба виховувати в них духовне життя у своєму духовному світі; треба збагатити цей світ усіма найкращими почуттями і образами, які тільки можемо створити».

Ш. О. Амонашвілі

Керівники:

Брусенцова О. М., учитель-методист, учитель початкових класів ЗОШ № 91, співробітник Дніпропетровського обласного центру ВАГП, Учитель Гуманної Педагогіки;

Толстікова Л. Г., учитель початкових класів, учитель-методист ЗОШ№ 63, співробітник Дніпропетровського обласного Центру ВАГП, керівник Дніпропетровської обласної громадськоїорганізації «Сімейний пароплав», Учитель Гуманної Педагогіки.

7. Творча майстерня «Культурна традиція народу – основа морального клімату пам’яті».

Провідна ідея:

«Патріотизм, національна гідність, любов до свого народу, свого міста, села, любов до рідного слова, до рідної пісні, природи, історії – ось зерна, які ми повинні сіяти в душі дітей і в сім’ї, і в школі <…>. Хай кожний народ живе на своїй землі, творить у міру своїх сил культуру, множиться і діє на користь всього людства у братній співдружності»

Олекса Тихий

«Як не можна жити за зразком іншого народу, яким би привабливим не був цей зразок, так само не можна виховуватись за чужою педагогічною системою, якою би не була вонаупорядкованою і добре обдуманою. Кожен народ в цьому плані повинен випробовувати власні свої сили »

К. Д. Ушинський

Керівники:

Богосвятська А-М.І., кандидат філологічних наук, член-кореспондент НАНО, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Переможець Севастопольського міського конкурсу педагогічної майстерності «Нравственный подвиг учителя» (2013), дипломант міжнародного конкурсу «Vivat учитель!» (2013р.);

Матяшук В. П., кандидат історичних наук, зав.кафедри суспільствознавчої освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, голова Львівського обласного центру гуманної педагогіки».

МАЙСТЕР – КЛАСИ

1. Тема: «Ментальність українців у контексті морального клімату пам’яті».


Автор – Кірдіщева Л. М., директор Лебединського педагогічного училища імені А.С. Макаренка», голова Ради директорів педагогічних вузів Центрального регіону України, Відмінник освіти України. Голова Сумського обласного центру гуманної педагогіки. Удостоєна нагрудного знака «Василь Сухомлинський», Лицар Гуманної Педагогіки.

2. Тема: «Світ прекрасного для дитини починається в сім’ї».

Автори: Омельченко О. І., учитель початкових класів, старший учитель середньої спеціалізованої школи № 126 м. Дніпропетровська, Відмінник освіти України, співробітник Дніпропетровського обласного Центру гуманної педагогіки;

Омельченко К. В., художник з петриківського розпису, співробітник Дніпропетровського обласного Центру гуманної педагогіки.

3.Тема: «Учитель та батьки – творці Особистості Дитини на шляху її піднесення та самовдосконалення».

Автори: учителі Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 ім.О.Ольжича – експериментального загальноосвітнього навчального закладу з особистісно-зорієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки:

Крутас А. М., учитель початкових класів;

Погребняк С. В., заступник директора з навчально- виховної роботи;

Фют І. В., учитель географії.

4.Тема: «Виховання в моральному кліматі пам’яті через розкриття суті закону збереження та перетворення енергії».

Автор: Губанова Л. А., учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 80 м. Дніпропетровська, учитель вищої категорії, Учитель Гуманної Педагогіки.

5. Тема: «Слово – ключ до таємниці Життя».

Автор: Богосвятська А-М.І, к. філол. н., член-кореспондент НАНО, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

6.Тема: «Дошкільне виховання та ранній розвиток».

Автор: Амонашвили П. Ш., Президент Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки, директор дошкільного дитячого закладу «Басті-Бубу» м. Тбілісі, соціолог, письменник, Лицар Гуманної Педагогіки.

7.Тема: «Що в серці нашому ми бережемо ?»

Автори:

Величко О. І., директор Староцаричанської ЗОШ Бєлгород-Дністровського району Одеської області, учитель біології;

Кучеровський В. А., редактор Інформаційного видання Міжнародного Центру ГП «Гуманна Педагогіка», президент Культурно- педагогічного Центру «Бєлий Город»,член Правління ВАГП, член Спілки журналістів України; Лицар Гуманної Педагогіки;

Степанова Т. П., учитель початкових класів Старокозацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Бєлгород-Дністровського району Одеської області;

Яворська І. Є., віце-президент Культурно-педагогічного Центру «Бєлий Город», відповідальний секретар Інформаційного видання Міжнародного Центру ГП «Гуманна Педагогіка», методист Одеського обласного центру ВАГП.

Наприкінці Крук С.Л. підбив підсумки Читань. Керівники Творчих майстерень, Майстер-класів, учасники номінацій «Антологія гуманної педагогіки» та «Сузір’я педагогічних ідей» отримали подякі Асоціації; вчителям Алексєєвій О. М. (м.Часівяр Донецької обл.), Горбачовій Л. Л. (м.Артемівськ Донецької обл.), Омельченко О. І. (м.Дніпропетровськ), Хоменко З. І. (м.Київ) було присвоєно почесне звання «Учитель Гуманної Педагогіки» та вручено срібний знак «Серце і Лебідь».

Всі учасники Читань отримали сертифікати. На Читаннях панувала атмосфера дружби і взаєморозуміння. Учасники спілкувались, налагоджували зв’язки. Очі у всіх сяяли. Розходитись нікому не хотілося. Та попереду – нові зустрічі, нові спільні заходи, нові пошуки, нові творчі знахідки.

По закінченню Читань окремі учасники мали змогу взяти участь у імпрезі «Кавові історії Грушевських», яка відбулася в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського.