Українська (UKR)

МІЖНАРОДНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ У БАКУ

Шановні колеги, дорогі друзі!

23-25 ​​березня 2018 року у столиці Азербайджану, Баку, відбудуться СІМНАДЦЯТІ МІЖНАРОДНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

«Сім'я - лоно людської культури»

У роботі Читань візьмуть участь вчителі, вихователі, психологи, керівники освітніх установ та органів освіти, діячі науки і культури ряду країн (Азербайджану, Білорусії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Латвії, Литви, Росії, України, Естонії та ін.). Невипадково обговорення проблем, пов'язаних з життям сучасної сім'ї винесені на обговорення. Століттями люди зберігали і вирощували в собі прагнення до досконалості, до світла, об'єднуючись із спорідненими душами, допомагаючи один одному в цьому прагненні, передаючи накопичений моральний і духовний досвід нащадкам. Допомогти людині усвідомити себе носієм величних духовних цінностей - найважливіше завдання виховання.

Час ставить перед нами свої виклики. Комерціалізація свідомості і життя губить прагнення людини до духовного самовдосконалення, розпадаються сім'ї, ставляться під сумнів традиційні сімейні цінності. Криза свідомості дає свої наслідки і в побуті, і в освіті. У цей складний кризовий час нам треба стати охоронцями духовних цінностей і сімейних традицій.

На Читаннях планується обговорити нагальні проблеми сучасності:

- з якою метою формується сучасна сім'я;

- як серед буднів допомогти людині усвідомити себе носієм і охоронцем величних духовних цінностей, ланкою культурної спадщини поколінь;

- як внутрішнє моральне відчуття стає джерелом сил та енергії для збереження духовної сутності сімейно-родових зв'язків;

- в чому полягає їх цінність для зміцнення впливу соціуму в процесі гармонізації різних світів - різних темпераментів, різних національних традицій;

- як вирощувати усвідомлене ставлення до необхідності зберігати і розвивати сімейні традиції;

- яка роль прагнення до краси у повсякденному житті - красі спілкування, красі вчинку, у вихованні витонченості і здатності зберегти її і захистити в агресивному інформаційному середовищі;

- як долати труднощі, з якими стикається традиційна сім'я у нових умовах комерціалізованого інформаційного середовища і яка роль учителя у вихованні волі до такого подолання;

- як і що потрібно робити, щоб в прагненні до успішної соціалізації людина не втратила прагнення до духовного самовдосконалення;

- як і чим живе вчительська сім'я;

- як сучасні сім'ї знаходять підтримку один в одному і що таке "споріднені душі", усвідомлене батьківство;

- як виховувати у зростаючому поколінні почуття материнства і батьківства.

Спільний пошук відповідей відбудеться в лабораторіях, майстер-класах, повідомленнях, феєрверках педагогічних ідей. Вони будуть працювати на Читаннях традиційно. Ці апробовані форми спільної педагогічної творчості знайдуть своє продовження під час наших зустрічей.

Оргкомітет