Українська (UKR)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (за видом освітньої послуги «ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ»)

1. Найменування педагогічних читань«Як любити дітей?»

2.Вид підвищення кваліфікації - навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у педагогічних читаннях).

3.Розробник педагогічних читань «Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки».

Спікери:

Шалва Амонашвілі, доктор психологічних наук, професор, іноземний член Національної академії педагогічних наук України, Лицар Гуманної Педагогіки;

Паата Амонашвілі, президент Міжнародного центру Гуманної Педагогіки, директор студії «Басті Бубу», доктор психологічних наук, Лицар Гуманної Педагогіки;

Станіслав Крук, кандидат педагогічних наук, президент Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки, віцепрезидент Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки, Лицар Гуманної Педагогіки;

Вікторія Бак, кандидатка педагогічних наук, учителька біології Бахмутського НВК №11, учитель-методист, Відмінник освіти України, віцепрезидентка ГО ВАГП, Лицар Гуманної Педагогіки;

Світлана Гаряча, завідувачка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», кандидатка педагогічних наук, віцепрезидентка Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки, Лицар Гуманної Педагогіки;

Валентина Матяшук, кандидатка історичних наук, завідувачка кафедри педагогіки Львівського ОІППО, голова Львівського обласного центру ГП, Лицар Гуманної Педагогіки;

Анна-Марія Богосвятська, завідувачка кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидатка філологічних наук, член-кореспондентка Ноосферної академії науки та освіти, Лицар Гуманної Педагогіки;

Ніна Салієнко, викладачка педагогіки Дніпровської академії музики ім.Михайла Глінки, членкиня Правління Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки, Лицар Гуманної Педагогіки.

Ігор Ерметов, лікар, віцепрезидент ГО ВАГП, Лицар Гуманної Педагогіки;

Валентина Кіріна-Радчук, методистка КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка», голова Сумського обласного центру Гуманної Педагогіки, членкиня правління ГО ВАГП, Відмінник освіти України, Лицар Гуманної Педагогіки;

Вікторія Коломієць, учителька зарубіжної літератури Еколого-природничого ліцею №116 м. Києва, членкиня правління ГО ВАГП, Учитель Гуманної Педагогіки;

Олена Брусенцова, учителька початкових класів Дніпровського КЗО «СЗШ №58», вчитель вищої категорії, викладачка педагогіки Дніпропетровської академії музики ім. Михайла Глінки, викладач ‒ методист, Вчитель Гуманної Педагогіки;

Майя Первак, учителька початкових класів, вчитель-методист, керівниця Вінницького Центру ГП, Учитель Гуманної Педагогіки;

Ольга Чоловська, вчителька зарубіжної літератури Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Учитель Гуманної Педагогіки;

Валентина Безвершук, учителька фізики, учитель-методист, членкіня ГО ВАГП, Відмінник освіти України, Лицар Гуманної Педагогіки;

Вікторія Таран, голова циклової комісії дошкільної педагогіки, психології та окремих методик КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С.Макаренка», Учитель Гуманної Педагогіки;

Наталія Михайленко, голова циклової комісії шкільної педагогіки, психології КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж ім. А.С.Макаренка», Учитель Гуманної Педагогіки;

Людмила Клименко, завідувачка навчально-виробничої практики КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж ім. А.С.Макаренка»;

Вікторія Чекіньова, учителька початкових класів Дніпровського КЗО «СЗШ № 89», учитель-методист, Учитель Гуманної Педагогіки;

Олена Ходюк, учителька зарубіжної літератури Шумського НВК «загальноосвітній навчальний заклад I–III ст. – гімназія», Тернопільська обл., учитель-методист, керівниця відокремленого підрозділу молодіжної організації Пласт Національної Скаутської Організації України «Станиця Шумськ», сеніорка праці;

Лариса Губанова, учителька початкових класів Дніпровської ЗОШ № 80, учитель вищої категорії, Учитель Гуманної Педагогіки;

Марія Журавльова, вчителька української мови та літератури Містківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Пустомитівського р-ну Львівської області;

Людмила Яловицька, вчителька початкових класів Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2.

4. Мета педагогічних читань: обговорити актуальні проблеми освітньої діяльності з позицій гуманної педагогіки, розглянути ключові питання, які є основою духовного життя людини, розуміння свого становлення на шляху любові до дитини; сприяти обміну досвідом між педагогами, підвищенню їхньої професійної компетентності; удосконалити теоретичну та практичну підготовку педагогів з питань гуманно-особистісного підходу до вихованців; підвищення мотивації до саморозвитку та самореалізації.

5. Напрям педагогічних читань - педагогічна освіта.

6. Зміст педагогічних читань:

1) Любов до дитини, яка вона? Чи можна навчитись любити дитину?

2) Мистецтво любити дитину в собі.

3) Уроки Серця для дітей та дорослих.

4) Любов – духовна категорія. Духовний світ дитини.

5) Виклики сучасності та необхідність збереження людських цінностей.

6) Українська культурна традиція любові до дитини.

7. Обсяг (тривалість) Читань - 8 годин/ 0,26 кредиту ЄКТС.

8. Форма Читань – змішана.

9. Цільова аудиторія. Читання рекомендовані для викладачів, учителів, вихователів закладів дошкільної освіти, педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, спеціалістів управлінь освіти, соціально-психологічних служб, громадських організацій, студентів, батьків.

10. Перелік компетентностей, що удосконалюватимуться (набуватимуться):

Загальні: психологічна та загальнокультурна компетентність, педагогічна ерудиція; системність мислення; інноваційність мислення (здатність модернізувати зміст, форми, методи, прийоми та засоби освітнього процесу); детермінізм мислення (здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки); перспективність мислення (здатність прогнозувати шляхи розвитку освітнього процесу); продуктивність мислення (здатність розробляти методичний матеріал); науковість мислення (готовність проводити педагогічні дослідження), соціальна компетентність та соціальна активність; готовність презентувати себе й свій педагогічний досвід;

Фахові: підвищення професійної компетентності педагогів; активізація пізнавальної діяльності; підвищення рівня педагогічної культури; удосконалення процесу самопізнання й рефлексії; формування світоглядної і діяльнісної основи особистісно-орієнтованої взаємодії педагогів з вихованцями, їхніми батьками, іншими учасниками освітнього процесу; розвиток креативності педагогічних працівників, їх готовність і здатність до інноваційної діяльності.

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 15.10.2018 р. № 36).