Українська (UKR)
Видання з питань ГП

Статті, публікації

Духовная жизнь учителя

Бак В.Ф., учитель биологии УВК № 11 г. Артёмовска Донецкой области, член Правления Всеукраинской культурно-образовательной ассоциации Гуманной Педагогики, учитель-методист, отличник образования Украины, Рыцарь гуманной педагогики.

 

Духовные основы урока

 

Бак В.Ф., учитель биологии УВК № 11 г. Артёмовска Донецкой области, член Правления Всеукраинской культурно-образовательной ассоциации Гуманной Педагогики, учитель-методист, отличник образования Украины, Рыцарь гуманной педагогики.

Человек носитель двойственности или духоматериальности. Материальный мир – это мир следствий, духовный – причин. Трагедия современной цивилизации заключается в том, что истинное положение дел воспринимается большинством людей в обратной перспективе. Материальный мир считается причинным по отношению к духовному. Духовный аспект любого явления игнорируется и не осмысливается. Наша цивилизация построена на том, что мы погружены в следствия и пытаемся, анализируя их, понять причины, которые находятся в иной плоскости отсчёта и в иной мерности. Они не описываются поверхностными законами материального мира, о них не прочтёшь в научной литературе или в служебной инструкции. Духовные корни событий ощущаются интуитивно и всегда присутствуют в любом явлении жизни.

Детальніше...

 

Матяшук В.П. "Педагогіка Любові"

Проблема сучасного вчителя – відійти від авторитарної педагогіки, яка орієнтована на формування знань, умінь та навичок і головний акцент ставить на процес навчання. Вона задовольняється врахуванням психологічних та вікових особливостей дітей, проголошує постулат про підготовку підростаючого покоління до життя. Але ж дитина ВЖЕ ЖИВЕ, проживає свої неповторні дні дитинства! Замість того, щоб створити всі умови для розквіту її вроджених талантів, авторитарна педагогіка пристосовує дитину до життя.

 

Матяшук В.П. "Проблема облагородження душі й серця Дитини в педагогічній творчості Ш.О. Амонашвілі"

Моральна і духовна криза сучасного українського суспільства спонукає теоретиків та практиків освітньої сфери шукати нові шляхи, методи та прийоми виховного впливу на підростаюче покоління. Цілком очевидно, що ті підходи, які успішно використовувались і етнопедагогікою, і офіційними закладами освіти протягом тисячоліть , нині не діють. У світ прийшли нові діти, діти нового покоління і вони потребують саме гуманної, а не авторитарної педагогіки з її арсеналом погроз, застрашувань, покарань, пріоритетом навчання перед вихованням. ХХІ століття з його викликами ставить людство перед дилемою: змінити себе, повернутися на шлях, вказаний Богом або загинути в результаті шкідливої для екології Землі діяльності та втрати визначених релігією ціннісних орієнтирів.

Детальніше...

 
Більше статтей...