Українська (UKR)Російська (RUS)
Видання з питань ГП

Статті, публікації

Матяшук В.П. "Проблема облагородження душі й серця Дитини в педагогічній творчості Ш.О. Амонашвілі"

Моральна і духовна криза сучасного українського суспільства спонукає теоретиків та практиків освітньої сфери шукати нові шляхи, методи та прийоми виховного впливу на підростаюче покоління. Цілком очевидно, що ті підходи, які успішно використовувались і етнопедагогікою, і офіційними закладами освіти протягом тисячоліть , нині не діють. У світ прийшли нові діти, діти нового покоління і вони потребують саме гуманної, а не авторитарної педагогіки з її арсеналом погроз, застрашувань, покарань, пріоритетом навчання перед вихованням. ХХІ століття з його викликами ставить людство перед дилемою: змінити себе, повернутися на шлях, вказаний Богом або загинути в результаті шкідливої для екології Землі діяльності та втрати визначених релігією ціннісних орієнтирів.

Детальніше...

 

Матяшук В.П. "Гуманно-особистісний підхід до виховання школярів як спосіб морального оздоровлення суспільства"

Немає і не було жодної держави у світі, яка би не хотіла покращити стан виховання підростаючого покоління. Прагнення людства до досконалості природні і зрозумілі. Але бувають інколи в історії моменти, коли саме виховання набуває особливої ваги, коли від нього залежить, яким буде завтрашній день цього народу чи цієї держави, адже сформоване нове конструктивне мислення молоді, що виходить у доросле життя, здатне переламати застарілі чи шкідливі стереотипи суспільного буття. Саме такий момент наступив нині в Україні. Моральний занепад охопив усі верстви суспільства, становить реальну загрозу фізичному та психосоціальному здоров’ю української нації, державотворчим процесам. Зупинити його люди, які допустили своєю діяльністю чи бездіяльністю такий стан справ, не зможуть, всі надії на краще майбутнє мають пов’язуватися з молоддю, а це покладає на школу принципово нові завдання із виховання школярів.

Детальніше...

 

И.Киршин "Защитное воспитание" (памятка для родителей)

«Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь».

(Ф.Достоевский)

Детальніше...

 

Ш.А.Амонашвили "Духовная основа образования"

Природа и воспитание подобны...

воспитание перестраивает человека и,

преобразуя, создаёт ему вторую природу.

Демокрит

 И воспитание, и образование нераздельны.

Нельзя воспитывать, не передавая знания,

всякое же знание действует воспитательно.

Л. Н. Толстой

 Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги. Со всем сложнейшим миром окружающей действительности ребёнок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребёнка. Весь этот «хаос» не поддаётся как будто никакому учёту, тем не менее, он создаёт в каждый момент определённые изменения в личности ребёнка. Направить это развитие и руководить им — задача воспитания.

                                                                                                                                                                                А. С. Макаренко

 Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях.

 К. Д. Ушинский

 Трактат о начальной ступени образования

 

К классикам у меня особое отношение. К ним нельзя прийти один раз, чтобы пройти, так сказать, стажировку, перечитать их книги, сделать выписки, затем уверять себя, что ты их знаешь...

К классикам нужно возвращаться вновь и вновь и читать нужно одно и то же всё новым и новым взором. Ни одного классика нельзя изучить раз и навсегда, потому что наследие классика, как живой разум, тоже постоянно развивается, обновляется, углубляется.

 

Ш. Амонашвили.Размышления о гуманной педагогике. М., 1996.

 

Детальніше...

 
Більше статтей...